Skip links

Legal

Camp Joliu és una marca que encomana la gestió a la Fundació Escoles Rurals del Penedès (G-43573450).

L’usuari pot posar-se en contacte amb Camp Joliu a través de les adreces que s’inclouen a la pestanya de contacte i dels correus electrònics que apareixen assenyalats respecte de cadascun dels lletrats a les pestanyes corresponents.

A continuació es recullen les condicions legals d’ús del lloc web així com la política de privadesa que aplicarà en les seves comunicacions amb els usuaris i amb les persones que es posin en contacte amb el despatx o amb algun dels seus membres.

Condicions generals d’ús del lloc web www.campjoliu.org

El lloc web www.campjoliu.org és titularitat de Fundació Escoles Rurals del Penedès L’accés i ús al lloc web per part dels usuaris és gratuït pel que fa als costos de connexió a través de l’operadora de telecomunicacions amb què l’usuari tingui contractat l’accés als serveis d’Internet i està subjecte a les presents condicions generals així com per les normes que siguin aplicables. En accedir al lloc web l’usuari coneix i accepta aquestes condicions generals. En cas de no estar-hi d’acord, l’usuari haurà d’abstenir-se de fer ús del lloc web.

Objecte i ús del lloc web per part de l’usuari. Continguts

La informació continguda en aquest lloc web haurà de ser considerada per l’usuari com a general, informativa i orientadora, tant en relació amb la finalitat com amb els efectes. Així mateix, es tracta d’informació descriptiva sobre el despatx i els seus membres i sobre els serveis que es presten.

Titularitat dels continguts. Drets de propietat industrial i intel·lectual

Els drets d’explotació dels continguts del lloc web www.campjoliu.org, el seu disseny i codi font i, en especial, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’hi inclouen corresponen a Fundació Escoles Rurals del Penedès. S’adverteix a l’usuari que aquests drets estan protegits per la legislació vigent a la matèria.

Protecció de dades

Pel que fa al tractament de les dades personals dels usuaris del lloc web a què es pugui donar accés per part de l’usuari, aquest es durà a terme d’acord amb les normes de privadesa que s’exposen a l’apartat 2 d’aquest avís legal.

Hipervincles i enllaços

Qualsevol usuari podrà establir hiperenllaços o mecanismes d’enllaç a les pàgines del lloc web si bé només haurà de vincular-los a la pàgina del portal i no podrà copiar els textos, imatges o gràfics que s’hi incloguin per reproduir-los en altres pàgines sense sol·licitar i obtenir el consentiment previ del bufet per fer aquesta activitat. Queda especialment prohibit d’acord amb la normativa vigent establir marcs o utilitzar eines que permetin veure les pàgines a un altre lloc web a través d’adreces d’Internet alienes a Camp Joliu.

Camp Joliu es reserva el dret a prohibir o inactivar qualsevol hiperenllaç que es realitzi a la seva pàgina web entre altres motius si considerés que resulta inadequat, perjudicial per al bufet, per als seus membres o per a tercers, es presenta la informació de forma incompleta o parcial, pot donar lloc a error o confusió o associar el bufet amb tercers aliens.

L’existència d’un hiperenllaç no implica l’existència de cap relació entre Camp Joliu i el tercer que faci l’enllaç ni tampoc el consentiment ni l’acceptació per part de Camp Joliu dels continguts o serveis enllaçats ni de les activitats dels tercers que estableixin tals enllaços. Encara obtenint el consentiment per part de Camp Joliu, no es farà constar aquesta circumstància per part de qui realitzi l’enllaç ni es donarà a entendre cap relació existent entre Camp Joliu i aquell que portés a terme l’enllaç. La vulneració daquesta condició implicarà la automàtica denegació del consentiment.

Contacte

En cas que l’usuari volgués contactar amb Camp Joliu respecte de qualsevol dubte que pugui sorgir-li en relació amb aquestes condicions generals o sobre els continguts del lloc web, pot adreçar-se a info@campjoliu.net.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola i comunitària i qualsevol diferència o discrepància se sotmetrà a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona llevat que la normativa aplicable, en particular la relativa a la protecció de consumidors i usuaris disposi una altra cosa.

Abierto el periodo de inscripciones para septiembre 2023 - PLAZAS LIMITADAS -